(1)
Stoch, M. Konsensualna Interpretacja Filmu Dokumentalnego – Na przykładzie "Siły Kobiet" W reżyserii JR. Studia de Cultura 2018, 9, 131-140.