Ogonowska, A. (2023). Od Redaktor Tematycznej: Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie, metody i pola badawcze. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 3–3. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/10527