Konieczna, E. (2023). Dyskurs emancypacyjny w wybranych współczesnych serialach filmowych z postaciami kobiet w rolach głównych: Rozważania na temat opresji społecznej, seksualnej i religijnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 31–42. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.3