Ogonowska, A. (2014). „Król popu nie żyje! Zapraszamy Państwa na spektakl”. Śmierć i umieranie w kulturze celebrytów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 1, 135–145. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1594