Stoch, M. (2018). Konsensualna interpretacja filmu dokumentalnego – na przykładzie "Siły kobiet" w reżyserii JR. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(2), 131–140. https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.10