Ogonowska, A. (2019). Wybrane gesty i formy parateatralne jako narzędzia wspomagania komunikacji z osobami w wieku senioralnym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(2), 152–166. https://doi.org/10.24917/20837275.11.2.12