Olszak, N., & Dunin, T. (2020). Co przyniesie jutro? Potencjalne zastosowanie technologii w działaniach terapeutycznych na przykładzie filmów science fiction. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(4), 151–159. https://doi.org/10.24917/20837275.12.4.12