Bagieńska-Masiota, A. (2022). Dozwolony użytek w zakresie eksploracji tekstów i danych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(1), 118–128. https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.8