Ogonowska, Agnieszka. 2023. „Od Redaktor Tematycznej: Współczesne Kulturoznawstwo Medialne – Nowe Strategie, Metody I Pola Badawcze”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 15 (1):3-3. https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/10527.