Arcimowicz, Krzysztof. 2023. „Rzecz O Neoserialach – Co Badać I Jak badać?”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 15 (1):17-30. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.2.