Stoch, Magdalena. 2018. „Konsensualna Interpretacja Filmu Dokumentalnego – Na przykładzie «Siły Kobiet» W reżyserii JR”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 9 (2):131-40. https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.10.