Ogonowska, Agnieszka. 2019. „Wybrane Gesty I Formy Parateatralne Jako narzędzia Wspomagania Komunikacji Z Osobami W Wieku Senioralnym”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 11 (2):152-66. https://doi.org/10.24917/20837275.11.2.12.