Olszak, Nikola, i Tobiasz Dunin. 2020. „Co Przyniesie Jutro? Potencjalne Zastosowanie Technologii W działaniach Terapeutycznych Na przykładzie filmów Science Fiction”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 12 (4):151-59. https://doi.org/10.24917/20837275.12.4.12.