Bagieńska-Masiota, Aleksandra. 2022. „Dozwolony użytek W Zakresie Eksploracji tekstów I Danych W świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/790”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 14 (1):118-28. https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.8.