Łukasiak, K. (2023) „Internet jako przestrzeń funkcjonowania postsubkultur na przykładzie społeczności steampunk i cottagecore”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 15(1), s. 71–84. doi: 10.24917/20837275.15.1.6.