Woźniak, U. (2017) „Tożsamość w narracjach internetowych”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 8(2), s. 85–99. Dostępne na: https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/3369 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).