Stoch, M. (2018) „Konsensualna interpretacja filmu dokumentalnego – na przykładzie «Siły kobiet» w reżyserii JR”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 9(2), s. 131–140. doi: 10.24917/20837275.9.2.10.