Jasińska, A. (2019) „O języku politycznej manipulacji i jej konsekwencjach… – Bralczyk, Głowiński, Bartmiński, Čolović ”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 11(1), s. 37–48. doi: 10.24917/20837275.11.1.4.