Ogonowska, A. (2020) „Słowo od Redaktor Naczelnej”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 12(1), s. 3. Dostępne na: https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/7158 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).