Olszak, N. i Dunin, T. (2020) „Co przyniesie jutro? Potencjalne zastosowanie technologii w działaniach terapeutycznych na przykładzie filmów science fiction”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 12(4), s. 151–159. doi: 10.24917/20837275.12.4.12.