Bagieńska-Masiota, A. (2022) „Dozwolony użytek w zakresie eksploracji tekstów i danych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 14(1), s. 118–128. doi: 10.24917/20837275.14.1.8.