Ogonowska, A. „«Król Popu Nie żyje! Zapraszamy Państwa Na spektakl». Śmierć I Umieranie W Kulturze celebrytów”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 1, maj 2014, s. 135-4, https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1594.