Stoch, M. „Konsensualna Interpretacja Filmu Dokumentalnego – Na przykładzie «Siły Kobiet» W reżyserii JR”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 9, nr 2, marzec 2018, s. 131-40, doi:10.24917/20837275.9.2.10.