Jasińska, A. „O języku Politycznej Manipulacji I Jej konsekwencjach… – Bralczyk, Głowiński, Bartmiński, Čolović”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 11, nr 1, marzec 2019, s. 37-48, doi:10.24917/20837275.11.1.4.