Olszak, N., i T. Dunin. „Co Przyniesie Jutro? Potencjalne Zastosowanie Technologii W działaniach Terapeutycznych Na przykładzie filmów Science Fiction”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 12, nr 4, listopad 2020, s. 151-9, doi:10.24917/20837275.12.4.12.