Bagieńska-Masiota, A. „Dozwolony użytek W Zakresie Eksploracji tekstów I Danych W świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/790”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 14, nr 1, czerwiec 2022, s. 118-2, doi:10.24917/20837275.14.1.8.