Łukasiak, Katarzyna. „Internet Jako Przestrzeń Funkcjonowania Postsubkultur Na przykładzie społeczności Steampunk I Cottagecore”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 15, no. 1 (marzec 29, 2023): 71–84. Udostępniono maj 20, 2024. https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/10534.