Stoch, Magdalena. „Konsensualna Interpretacja Filmu Dokumentalnego – Na przykładzie «Siły Kobiet» W reżyserii JR”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 9, no. 2 (marzec 22, 2018): 131–140. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/4083.