Jasińska, Agnieszka. „O języku Politycznej Manipulacji I Jej konsekwencjach… – Bralczyk, Głowiński, Bartmiński, Čolović”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 11, no. 1 (marzec 3, 2019): 37–48. Udostępniono czerwiec 15, 2024. https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/6064.