Informacje dla autorów

Studia de Cultura to założony w roku 2010 interdyscyplinarny kwartalnik naukowy, publikujący najnowsze badania i dyskusje na temat nowych mediów, kultury medialnej, technologii informacyjnych, współczesnych praktyk kulturowych i metod ich analizy. Poszczególne numery mają charakter tematyczny. W czasopiśmie drukowane są artykuły odnoszące się do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych.  Szczególnie zachęcamy do publikacji tekstów na temat edukacji medialnej, psychologii i anatomii nowych mediów oraz ich konwergencji. Uważnie przyglądamy się również nowym gatunkom, formatom, estetykom, poetykom i konwencjom intermedialnym. Periodyk pozytywnie przeszedł proces ewaluacji wedle aktualnego systemu kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 20 punktów.  Przyjmujemy artykuły w języku polskim oraz w innych językach kongresowych. Czasopismo jest obecne w bazach: CEJSH, CEEOL, DOAJ, BazHum, Index Copernicus, Pol-Index. ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432.
Jeśli jesteś zainteresowany/a publikacją, zapoznaj się z zawartością strony [O czasopismie] oraz instrukcją [Dla autorów]. Autor/ka musi [zarejestrować się] na stronie czasopisma, aby rozpocząć proces recenzji tekstu lub [zalogować się], jeśli posiada już konto w systemie.