Informacje dla bibliotekarzy

Studia de Cultura to założony w roku 2010 interdyscyplinarny kwartalnik naukowy, publikujący najnowsze badania i dyskusje na temat nowych mediów, kultury medialnej, technologii informacyjnych, współczesnych praktyk kulturowych i metod ich analizy.  Hasła tematyczne: nowe media, kultura medialne, technologie informacyjne, praktyki kulturowe, metody analizy mediów
Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe

Dziedziny nauki:
1. 1.6 - Dziedzina nauk humanistycznych/nauki o kulturze i religii
Dziedzina i dyscyplina naukowa (pozostałe)
2. 5.4 - Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach
Zachęcamy bibliotekarzy do włączenia strony czasopisma do ich systemów bibliotecznych.

Czasopismo jest obecne w bazach: CEJSH, CEEOL, DOAJ, BazHum, Index Copernicus, Pol-Index. ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432.