Tom 8 Nr 1 (2016)
Studia de Cultura VIII(1)

Redaktor naukowa tomu: Magdalena Stoch

Temat przewodni numeru: Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej

 

Od Redakcji

Agnieszka Ogonowska

3

Wstęp

Magdalena Stoch

4-6

Ku dydaktyce afirmatywnej

Monika Rogowska-Stangret

57-65

Standard Antydyskryminacyjny dla uczelni – wzór dokumentu

Ewa Dąbrowa, Katarzyna Jurzak-Mączka, Agnieszka Kozakoszczak, Ela Okroy, Ewa Okroy, Magdalena Stoch, Agnieszka Sznajder, Agata Teutsch

157-171

"Carol"

Patrycja Włodek

172-173