Tom 9 Nr 3 (2017)
Studia de Cultura 9(3)

Redaktorzy naukowi tomu: Natalia Chwaja, Agnieszka Liszka-Drążkiewicz, Małgorzata Nowakowska, Joanna Woźniakiewicz

Temat przewodni numeru: Tom italianistyczny poświęcony refleksji nad różnymi rejestrami języka włoskiego

Rivolgarizzare e ritradurre. Parole, idee, traduzioni

Veronica Ricotta, Giulio Vaccaro

133-143