Tom 9 Nr 4 (2017)
Studia de Cultura 9(4)

Redaktorzy naukowi tomu: Ilona Copik, Barbara Kita, Bogusław Skowronek

Temat przewodni numeru: Dyskursy widzialności

Od Redaktorów

Ilona Copik, Barbara Kita, Bogusław Skowronek

4-5