Tom 12 Nr 2 (2020)
Studia de Cultura 12(2)

Redaktor naukowa tomu: Agnieszka Ogonowska

Temat przewodni numeru: Media i komunikacja: między „archeologią” a współczesnością