Tom 13 Nr 1 (2021)
Studia de Cultura 13 (1)

Redaktor naukowa tomu: Agnieszka Ogonowska

Temat przewodni numeru: Ciało w mediach