Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelna:
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Sekretarze Redakcji:
Dr Jakub Kosek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
Dr hab., prof. UKEN Magdalena Stoch, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
Dr hab., prof. UKEN Magdalena Roszczynialska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska (sekretarz redakcji w latach 2010-2020)