Recenzenci

Kolegium Recenzentów 2023:

dr hab., prof. UJ Wojciech Baluch, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab., prof. KAAFM Urszula Chowaniec, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska
dr hab., prof. UWM Bernadetta Darska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, Uniwersytet Śląski, Polska
dr hab., prof. UWr Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr hab., prof. UAM Magdalena Kamińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr hab., prof. UKW Marek Kurkiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
dr hab., prof. UW Mirosław Pęczak, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab., prof. UG Grzegorz Piotrowski, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Dariusz Rott, Uniwersytet Śląski, Polska

Kolegium Recenzentów 2022:

dr hab., prof. UAM Magdalena Kamińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
prof. Marcus Moberg, Åbo Akademi University, Finlandia
dr hab., prof. UKSW Agnieszka Piskorz-Ryń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr hab. Dariusz Rott, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
prof. Karl Spracklen, Leeds Beckett University, Anglia
prof. Michael Strmiska, Orange County Community College - SUNY Orange, Stany Zjednoczone
doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph.D., Masaryk University, Czechy
dr hab., prof. UMK Paweł Tański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
doc. Mgr. Łukasz P. Wojciechowski, Ph.D., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Słowacja
dr hab., prof. UŁ Joanna Wyporska-Frankiewicz, Uniwersytet Łódzki, Polska

Kolegium Recenzentów 2021:

dr hab., prof. UJ Małgorzata Bogunia-Borowska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab., prof. UWM Bernadetta Darska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
prof. dr hab. Grażyna Gajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
prof. dr hab. Marek Jeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
prof. dr hab. Izolda Kiec, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Polska
dr hab., prof. UKW Marek Kurkiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
dr hab., prof. UJ Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof. dr hab. Anna Łebkowska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof. Michelle Morkert, Ph.D., Dominican University, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
dr hab. Monika Świerkosz, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab., prof. UMK Paweł Tański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
doc. mgr Łukasz P. Wojciechowski, Ph.D., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Słowacja

Kolegium Recenzentów 2020:

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab. Elżbieta Durys, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Barbara Giza, prof. SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska
dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab. Agnieszka Nieracka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
prof. dr hab. Dariusz Rott, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Kolegium Recenzentów 2019:

dr hab., prof. SWPS Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS, Polska
dr hab., prof. UWr. Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr hab. Barbara Kita, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
dr hab. Tadeusz Kornaś, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab., prof. UKW Marek Kurkiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr hab., prof. UJ Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja
dr hab. Patrycja Szostok, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
dr hab., prof. UMK Paweł Tański Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Doc. Mgr. Łukasz P. Wojciechowski, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Słowacja
prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Kolegium Recenzentów 2010-2018:

dr hab. Henryk Czubała, WSHiG w Poznaniu, Polska
dr hab. Bernadetta Darska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
prof. dr hab. Bolesław Faron, Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie, Polska
prof. Katarina Fichnová, Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze, Słowacja
dr hab. Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS, Polska
dr hab., prof. UJK Barbara Lena Gierszewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof. dr hab. Barbara Gutkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
dr hab., prof. UWr. Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr hab. Barbara Kita, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
dr hab. Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Beata Kowalska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab., prof. UKW Marek Kurkiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr hab., prof. UJ Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr Katarzyna Ojrzyńska, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. dr hab. Zbigniew Pasek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
prof. dr hab. Zofia Ratajczak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
dr Jolanta Rzeźnicka-Krupa, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Polska Akademia Nauk, Polska
dr hab. Paweł Tański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab. Aleksander Woźny, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr Magdalena Zdrodowska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
prof. dr hab. Stanisław Żak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska