Rada Naukowa

Prof. mgr. Katarína Fichnová, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja
Prof. paed. dr. Bernard Garaj, C.Sc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja
Prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis, Lietuvos mokslų akademija, Litwa
Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska
Assoc. prof. dr. Irena Masojć, Vytauto Didžiojo universitetas, Litwa
Prof. Michelle Morkert, Ph.D., Dominican University, Stany Zjednoczone
Doc. paed. dr. Jana Raclavská, Ph.D., Ostravská univerzita, Czechy
Prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński, Polska