Ogłoszenia

Call for Papers (2025)

2024-06-04

Planowane numery czasopisma w 2025 roku:
- Przemoc mediów -
przemoc w mediach (nabór tekstów do 30.09.2024 r.)

Call for Papers (2024)

2023-09-05

Planowane numery czasopisma w 2024 roku:
- Kultura bluesa. Wymiary, sceny, reprezentacje (zakończono nabór tekstów)
- Kompetencje cyfrowe i sztuczna inteligencja we współczesnej humanistyce i badaniach społecznych (zakończono nabór tekstów)
- Audialność: kultura, media i narracje audialne (zakończono nabór tekstów)
- Queerowanie cyber- i popkultury. Nowe kultury sprzeciwu, oporu i kontestacji (nabór tekstów do 29 września 2024 r.)

Call for Papers (2023)

2022-09-15

Numery czasopisma opublikowane w 2023 roku:
- „Studia de Cultura” 15.1 (2023): Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie i pola badawcze
- „Studia de Cultura” 15.2 (2023): Współczesne praktyki czytania, animacji i współtworzenia kultury czytelniczej
- „Studia de Cultura” 15.3 (2023): Edukacja 4.0 a teatr współczesny. Media, strategie i twórcy
- „Studia de Cultura” 15.4 (2023): Języki, gatunki i przestrzenie artystyczne w kulturze muzyki metalowej

Call for Papers (2022)

2021-12-29

Tomy opublikowane w 2022 roku:
- „Studia de Cultura” 14.1 (2022): Cyberkultura 3.0: Media. Edukacja. Prawo
- „Studia de Cultura” 14.2 (2022): Człowiek i technologia: aspekty cyberkulturowe, komunikacyjne i prawne
- „Studia de Cultura” 14.3 (2022): Metal Music Studies in Central and Eastern Europe. Subject Areas, Research Methods and Perspectives
- „Studia de Cultura” 14.4 (2022): Edukacja medialna 4.0. Między technokulturą, cyberpsychologią a medialnym kulturoznawstwem i medialną pedagogiką. Strategie – praktyki – instytucje

Otwarty nabór tekstów do działu "Varia" (2024-2025)

2021-12-29

Zapraszamy do regularnego nadsyłania następujących tekstów:

- artykułów recenzyjnych (tj. artykułów naukowych – podlegających recenzji – zawierających krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki);
- sprawozdań z wydarzeń naukowych (seminariów, sympozjów, konferencji etc.), szczególnie zagranicznych (organizowanych w trybie offline/online);
- wywiadów (tematycznie wpisujących się w problematykę konkretnego tomu, np. wywiady z artystami/artystkami wizualnymi, przedstawicielami/przedstawicielkami sektora mediów, kultury i sztuki);
- nienaukowych recenzji wybranych publikacji wpisujących się w koncepcję danego numeru czasopisma (niepodlegających procesowi recenzji).