Call for Papers (2022)

Planowane numery czasopisma w 2022 roku:

- „Studia de Cultura” 14.1 (2022): Cyberkultura 3.0: Media. Edukacja. Prawo
- „Studia de Cultura” 14.2 (2022):Człowiek i technologia: aspekty cyberkulturowe, komunikacyjne i prawne
- „Studia de Cultura” 14.3 (2022): Metal Music Studies in Central and Eastern Europe. Subject Areas, Research Methods and Perspectives
- „Studia de Cultura” 14.4 (2022): Edukacja medialna 4.0. Między technokulturą, cyberpsychologią a medialnym kulturoznawstwem i medialną pedagogiką. Strategie – praktyki – instytucje