E-book – śmierć książki czy jej nowe życie? Historia, technologia, poezja, rynek
PDF

Słowa kluczowe

e-book
e-publikacja
książka elektroniczna
poezja
e-typografia
czytnik książek elektronicznych
self-publishing
rynek książki
rynek e-booków
e-publication
electronic book
poetry
e-typography
e-reader
selfpublishing
book market
e-book market

Jak cytować

Nizianty, M., & Piechota, A. (2017). E-book – śmierć książki czy jej nowe życie? Historia, technologia, poezja, rynek. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 100–116. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/3370

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia miejsca literatury elektronicznej we współczesnym świecie, specyfiki tej formy publikowania utworów oraz możliwości, jakie ze sobą niesie. Zarysowano historię powstawania publikacji w postaci e-booków od roku 1971 do dnia dzisiejszego - przedstawiono zmiany, jakie zaszły zarówno w zakresie przygotowania pliku, jak i projektowania urządzeń przeznaczonych do ich odczytywania. Pokrótce omówiono stosowane aktualnie technologie wykorzystywane przy produkcji e-książki: formaty elektronicznego zapisu plików, technologię e-Ink oraz typy czytników obecnych na rynku. Zaprezentowano główne właściwości e-booków oraz różnice między publikacją elektroniczną a tradycyjną. Dokonano analizy struktury rynku e-booków w Polsce oraz preferencji czytelniczych użytkowników tego typu publikacji na podstawie dostępnych raportów. Poruszono kwestie związane z problemem nielegalnego kopiowania e-publikacji - skali zjawiska, prób przeciwdziałania, możliwych rozwiązań. Przedstawiono etapy przygotowania e-książki, zwrócono uwagę na specyfikę typograficznego opracowania oraz łamania i składania tego typu publikacji. Osobne miejsce poświęcono pozycji poezji na rynku e-literatury.
PDF

Bibliografia

Bazarnik Katarzyna. 2011. Liberatura, czyli o powstawaniu gatunków (literackich). W Od liberatury do e-literatury, Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska (red.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczyk Małgorzata, Marta Bednarczyk. 2014. Raport o rynku e-booków w Polsce w latach 2010–2014. Dostęp 20 stycznia 2016. https://cdn.virtualo.pl/vpl-promo/93f3983c-5cbbcd4513316a06a832ef1d/raport-o-rynku-e-bookow.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Bolter Jay David. 2014. Przestrzeń pisma. Kraków–Bydgoszcz: Korporacja Ha!art.
Zobacz w Google Scholar

Carrière Jean-Claude, Umberto Eco. 2010. Nie myśl, że książki znikną. Jan Kortas (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Zobacz w Google Scholar

Flusser Vilém. 2014. Poza papier. Teksty Drugie 3.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiewski Łukasz. 2009. E-książka/book. Szerokopasmowa kultura. Warszawa: Biblioteka Analiz.
Zobacz w Google Scholar

Hayles Katherine. 2012. Literatura elektroniczna: czym jest?, Sonia Ficek, Mariusz Pisarski (przeł.). Techsty 7. Dostęp 22 stycznia 2016. http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/literatura_elektroniczna_czym_jest_1.html.
Zobacz w Google Scholar

Koryś Izabela, Dominika Michalak, Roman Chymkowski. 2015. Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r. Dostęp 20 stycznia 2016. http://bn.org.pl/download/document/1422018329.pdf
Zobacz w Google Scholar

Lebert Marie. 2008a. A short story of eBooks, Toronto. Dostęp 25 stycznia 2016. http://www.gutenberg.org/files/29801/29801-pdf.pdf?session_id=89db91205617471ed73eb37036e6468247653bf8
Zobacz w Google Scholar

Lebert Marie. 2008b. Project Gutenberg (1971–2008). Toronto. Dostęp 18 stycznia 2016. http://www.gutenberg.org/cache/epub/27045/pg27045-images.html
Zobacz w Google Scholar

Myszka Wojciech. 2012. „Książki elektroniczne (stan technologii)”. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 1.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg Marcin. 2002. Książka elektroniczna. W Liternet. Literatura i internet, Piotr Marecki (red.). Kraków: Wydawnictwo Rabid.
Zobacz w Google Scholar

Palęcka Alicja, Maciej Jakubowiak. 2015. Komu potrzebna jest książka? Prawo autorskie w późnej epoce druku. Teksty Drugie 3.
Zobacz w Google Scholar

Pawlicka Urszula. 2014. Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce. Teksty Drugie 3.
Zobacz w Google Scholar

Raport z badania czytelników książek i ebooków. 2014. Dostęp 23 stycznia 2016. http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20z%20badania%20czytelników%20ksiazek%20i%20ebookow_Legimi_23_10_2014.pdf
Zobacz w Google Scholar

Rodak Paweł. 2009. Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hebrard, Fabre, Lejeune. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Tabaczyński Michał. 2014. Ogromna biblioteka. Przemiana technologii pisma i zmiana cywilizacyjna. W Jay David Bolter, Przestrzeń pisma, Aleksandra Małecka, Michał Tabaczyński (przeł.). Kraków–Bydgoszcz: Korporacja Ha!art.
Zobacz w Google Scholar

Wilk Eugeniusz. 2011. E-literatura. Pytania nieuchronne. W Od liberatury do e-literatury, Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska (red.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Zobacz w Google Scholar

Zygierewicz Anna. 2013. „E-book. Produkt, technologia, rynek”. Analizy. Biuro Analiz Sejmowych 9 (98). Dostęp 20 stycznia 2016. http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/D7A0CA-3753C8E631C1257B83003B39FB/$file/Analiza_BAS_2013_98.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Netografia
Zobacz w Google Scholar

http://media.innovationpr.pl/pr/302757/rynek-ebookow-na-fali-wzrostu. Dostęp 21 stycznia 2016.
Zobacz w Google Scholar

http://newsrm.tv/komunikat-pr/wzrasta-sprzedaz-ebookow-polsce. Dostęp 21 stycznia 2016.
Zobacz w Google Scholar

http://techsty.art.pl/hipertekst/definicje/hiperksiazka/ebook.htm. Dostęp 23 stycznia 2016.
Zobacz w Google Scholar

http://www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2014/02/10/amazon-vs-book-publishers-by-the-numbers/#4bf53d9665a3. Dostęp 29 stycznia 2016.
Zobacz w Google Scholar

http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_Philosophy_of_Project_Gutenberg_by_Michael_Hart. Dostęp 19 stycznia 2016.
Zobacz w Google Scholar

http://www.nytimes.com/2010/07/20/technology/20kindle.html. Dostęp 10 stycznia 2016.
Zobacz w Google Scholar

https://www.legimi.com. Dostęp 23 stycznia 2016.
Zobacz w Google Scholar

https://www.legimi.com/pl/jak-to-dziala. Dostęp 23 stycznia 2016.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.