Literackie wizerunki Cyganów w literaturze polskiej i rosyjskiej
PDF

Słowa kluczowe

Cyganie
Dzieci Hagar
recenzja
Romowie

Jak cytować

Borek, P. (2017). Literackie wizerunki Cyganów w literaturze polskiej i rosyjskiej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 158–161. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/3425

Abstrakt

Recenzja książki Dzieci Hagar
PDF

Bibliografia

Dąbrowski Roman. 2010. „I Cygan czasem może być poczciwy”. O sentymentalnej postaci Cygana w polskim oświeceniu. W Etniczność – tożsamość – literatura. Zbiór studiów, Paweł Bukowiec, Dorota Siwor (red.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy. 1989, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaczor Elżbieta, Piotr Borek. 2011. Z pogranicza kultury romskiej i polskiej, czyli o baśni cygańskiej. W Zapomniani sąsiedzi. Studia o Romach w Polsce i w Europie, Piotr Borek (red.). Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sobieska Anna. 2015. Dzieci Hagar. Literackie wizerunki Romów/Cyganów. Studia imagologiczne. Warszawa: Oficyna 21.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.