Wirtualne zgromadzenia w spółkach kapitałowych
PDF

Słowa kluczowe

walne zgromadzenie
zgromadzenie wspólników
wirtualne zgromadzenie
digitalizacja
spółka general meeting
shareholders’ meeting
virtual meeting
digitalization
company

Jak cytować

Mazgaj, M. (2022). Wirtualne zgromadzenia w spółkach kapitałowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(1), 140–149. https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.10

Abstrakt

Wprowadzone w latach 2019-2020 modyfikacje zasad odbywania zgromadzeń w spółkach kapitałowych, pomimo ich zasadniczo pozytywnej oceny, generują nowe problemy prawne. Jeden z nich dotyczy możliwości odbywania „w pełni zdalnych” zgromadzeń (tj. takich, w których każdy z uczestników bierze udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Przedmiotem artykułu jest analiza dopuszczalności przeprowadzania takich zgromadzeń w spółkach kapitałowych oraz próba odpowiedzi na kluczowe problemy praktyczne związane z omawianym zagadnieniem.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.10
PDF

Bibliografia

Kidyba Andrzej. 2021. W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Małgorzata Dumkiewicz, Andrzej Kidyba (red.). Warszawa. Art. 2341, dostęp w SIP LEX.
Zobacz w Google Scholar

Krysik Agnieszka. 2021. W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Zbigniew Jara (red.). Warszawa. Art. 4065, Nb 14, dostęp w SIP Legalis.
Zobacz w Google Scholar

Modzelewska Luiza, Reszczyk-Król Katarzyna. 2021. W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Zbigniew Jara (red.). Warszawa. Art. 30088, Nb 4, dostęp w SIP Legalis.
Zobacz w Google Scholar

Nowacki Artur. 2021. W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Zbigniew Jara (red.). Warszawa. Art. 2341, dostęp w SIP Legalis.
Zobacz w Google Scholar

Pabis Robert. 2016. W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Adam Opalski (red.). Warszawa. Art. 4065, dostęp w SIP Legalis.
Zobacz w Google Scholar

Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). https://miir.bip.gov.pl/fobjects/download/148045/psaopis27-06-2016-pdf.html. (dostęp: 31.12.2021).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2005 r., sygn. akt III CK 477/04.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., sygn. akt I CSK 253/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt III CSK 403/16.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.