Czym jest ORCID ID?

ORCID to niezależna organizacja non-profit, która przydziela stały identyfikator - ORCID iD. Ma on za zadanie wyróżnić Cię spośród innych badaczy i gromadzić Twoje publikacje i wyniki badań w jednym miejscu. ORCID jest zintegrowany z wieloma platformami wydawniczymi, instytucjami, usługami badawczymi na całym świecie, także z tym czasopismem. Dowiedz się więcej na orcid.org.

Jak i dlaczego używamy ORCID ID?

Niniejsze czasopismo gromadzi numery ORCID, aby można było zidentyfikować Twoje prace w tym czasopiśmie i dodać je do Twojego dorobku spisanego w ORCID iD za pomocą publicznego API . Kiedy klikniesz w przycisk "Autoryzuj" w oknie pop-up, zostaniesz zapytany o zgodę na użycie Twojego ORCID iD poprzez: registering for an ORCID ID lub, jeśli już go posiadasz, zalogujesz się do swojego konta, dając nam zezwolenie na pobranie Twojego ORCID iD. Robimy to w celu uzyskania pełnej zgodności Twoich prac ze stanem faktycznym. Dowiedz się więcej: Co oznacza zalogowanie się do ORCID?

Gdzie wyświetlany jest ORCID ID?

Powiadomienie o używaniu autoryzowanego ORCID iD na Twoim koncie jest zaznaczone przez wyświetlanie ikony iD icon w Twoim profilu użytkownika oraz na stronie artykułu. Dowiedz się więcej: Jak ORCID iD powinien być wyświetlany?