Narzędzia marketingowe w budowaniu motywacji czytelniczych uczniów
PDF

Słowa kluczowe

education
good practices
school reading
promotion of reading
educational marketing edukacja
dobre praktyki
lektury szkolne
promocja czytelnictwa
marketing oświatowy

Jak cytować

Dudzik, M. (2023). Narzędzia marketingowe w budowaniu motywacji czytelniczych uczniów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(2), 131–140. https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.10

Abstrakt

Głównym tematem artykułu jest zastosowanie narzędzi marketingowych w praktyce nauczycielskiej oraz znaczenie kreowania wizerunku nauczyciela dla osiąganych efektów dydaktycznych. Liczne odniesienia do dotychczasowych analiz tego tematu mają stanowić syntezę wniosków innych dydaktyków. Różne aspekty nauczania zostały zaprezentowane z perspektywy marketingu oświatowego. Zwieńczeniem rozważań jest podanie dobrych praktyk promujących czytelnictwo wśród uczniów.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.10
PDF

Bibliografia

Adamczewska Izabella. 2012. „Pisarz w mediach masowych, czyli autentyzm jako literacki chwyt (auto)promocyjny”. Teksty Drugie 6. 300–313.
Zobacz w Google Scholar

Antonik Dominik. 2012. „Autor jako marka”. Teksty Drugie 6. 62–76.
Zobacz w Google Scholar

Ciecielska‑Kruczek Renata. 2015. Projekty wspierające rozwój czytelnictwa w Polsce i na świecie. W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej: rozwój, bariery, technologie. Maja Wojciechowska (red.). Warszawa. 25–35.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski Dzierżymir. .2001. Edukacja kulturalna. W: Edukacja wobec zmiany. Toruń. 8–23.
Zobacz w Google Scholar

Bennett Tom. 2010. The behaviour guru: behaviour management solutions for teachers. New York.
Zobacz w Google Scholar

Gawrecki Lechosław. 2008. Marketing w oświacie. W: Menedżer i kreator edukacji. Czesław Plewka, Henryk Bednarczyk (red.). Radom. 161–180.
Zobacz w Google Scholar

Gis Anita. 2021. Poza lekturą szkolną. W: Nauczyciel–uczeń w przestrzeniach życia i edukacji – dobre praktyki. Anna Borzęcka, Agnieszka Twaróg‑Kanus (red.). Toruń. 121–152.
Zobacz w Google Scholar

Hall Hanna. 2007. Marketing w szkolnictwie. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ippoldt Lidia. 2017. „Czy dziecko XXI wieku ma szansę być aktywnym czytelnikiem?”. Hejnał Oświatowy 1(159). 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Karkut Dorota. 2016. Rodzice i nauczyciele zapraszają do świata książki – o rozwijaniu zainteresowań i postaw czytelniczych dzieci i młodzieży. W: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek‑Szamburska, Małgorzata Wójcik‑Dudek (red.). T. 2. Katowice. 57–70.
Zobacz w Google Scholar

Knapik Paulina. 2017. „Czytanie jest pasją i kluczem do mądrości”. Hejnał oświatowy 1(159). 6–8.
Zobacz w Google Scholar

Kocór Maria. 2014. Nauczyciel wobec reformy – reforma wobec nauczyciela. W: Edukacja jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz (red.). Sosnowiec. 49–64.
Zobacz w Google Scholar

Kopacz Agnieszka. 2015. Co zrobić, by uczniowie czytali? Refleksje polimedialnej polonistki. W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Maja Wojciechowska (red.). Gdańsk. 102–113.
Zobacz w Google Scholar

Kościelniak Marek. 2014. Kompetencje nauczycielskie związane z troską o motywację uczenia się uczniów/studentów w ramach paradygmatu humanistycznego w realnym i wirtualnym środowisku uczenia się. W: Edukacja jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz (red.). Sosnowiec. 135–148.
Zobacz w Google Scholar

Łuszczykiewicz Piotr. 2016. Wykładowca medialny czy umedialniony?. W: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2. Katowice. 213–222.
Zobacz w Google Scholar

Maryl Maciej. 2012. „Kim jest pisarz (w Internecie)?”. Teksty Drugie 6. 77–100.
Zobacz w Google Scholar

Musiał Emilia. 2014. Jaki nauczyciel w e‑szkole?. W: Edukacja jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz (red.). Sosnowiec. 161–174.
Zobacz w Google Scholar

Neckar‑Ilnicka Teresa. 2014. Dziecko w roli konsumenta. Dylematy pedagoga. W: Edukacja jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz (red.). Sosnowiec. 329–340.
Zobacz w Google Scholar

Papaj Wojciech. 2017. „Przerabiać, omawiać czy słuchać – o strategii pracy z lekturą (nie tylko obowiązkową)”. Hejnał Oświatowy 1(159). 13–16.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzyk Sylwester. 2021. Nauczyciel menadżerem/liderem. W: Nauczyciel–uczeń w przestrzeniach życia i edukacji – dobre praktyki. Anna Borzęcka, Agnieszka Twaróg‑Kanus (red.). Toruń. 13–28
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.