Funkcje introdukcji i „outrodukcji” w kontekście albumów Thomasa Börje Forsberga
PDF

Słowa kluczowe

introdukcja
outrodukcja
Forsberg
Bathory
Quorthon
swedish black metal Forsberg
Bathory
Quorthon
Swedish black metal
intro
outro

Jak cytować

Małczyński, B. (2023). Funkcje introdukcji i „outrodukcji” w kontekście albumów Thomasa Börje Forsberga. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(4), 75–83. https://doi.org/10.24917/20837275.15.4.6

Abstrakt

Szkic dotyczy licznie występujących na albumach Thomasa Börje Forsberga (Bathory, Quorthon) introdukcji oraz outrodukcji umiejscowionych na początkach lub końcach albumów i pojedynczych utworów. Główną funkcją takiego zabiegu jest kreacja atmosfery, budowanie specyficznego nastroju. Introdukcje i outrodukcje odwołują się do wyobraźni odbiorcy, tworząc wraz z okładką albumu i tekstami swoistą ilustrację imaginacyjną, rodzaj pejzażu dźwiękowego, który nie daje się sprowadzić wyłącznie do skoncentrowanej na przebiegach melodycznych i rytmicznych percepcji słuchowej, lecz który tę percepcję ukierunkowuje, konkretyzuje, wyposaża ją w określone znaczenia poprzez wykorzystanie rozmaitych komponentów asocjacyjnych. Dokonuje się instrumentalizacja, funkcjonalizacja odgłosów zewnętrznych, a zarazem semantyzacja materii dźwiękowej: muzyka zostaje przyobleczona w dodatkowe treści. Introdukcje i outrodukcje determinują kompozycję albumów, pełniąc w nich funkcję klamry czy też ramy strukturalnej, która może być kojarzona (zwłaszcza na trzech pierwszych albumach Bathorego) z próbą naśladowania przebiegu ceremonii religijnej czy imitacją porządku rytualnego, z jego wyraźnie zaznaczającym się otwarciem i zamknięciem. Introdukcja ma więc za zadanie wprowadzić słuchacza w atmosferę określonej rzeczywistości (religijnej lub quasi‑religijnej, mitologicznej, społeczno‑politycznej), outrodukcja natomiast odpowiada za zwieńczenie tego doświadczenia. Na albumach Forsberga można wyróżnić kilka uogólnionych kręgów semantycznych, w jakie wpisują się introdukcje i outrodukcje. Każdorazowo mamy tutaj do czynienia z korelacją – łatwiej lub trudniej uchwytną, mniej lub bardziej bezpośrednią – tychże elementów struktury albumu/utworu z warstwą tekstową.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.4.6
PDF

Bibliografia

Baka Anna. 2018. „Metal studies – historia powstania i przegląd badań”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 10(3). 6–18. https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4745/4454 (dostęp: 30.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Barrón Jose Luis Cano. 2021. Z Hadesu do Valhalli… Bathory. Epicka historia. Monomaniax Productions. [b.m.].
Zobacz w Google Scholar

Bathory lyrics. www.darklyrics.com/b/bathory.html (dostęp: 30.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Donarski Bartosz. [b.r.]. Bathory. Marterful Magazine. http://www.masterful-magazine.com/interviews.php?intId=104 (dostęp: 30.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Kosek Jakub (red.). 2018. „Metal Studies. Studia nad kulturą metalową”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 10(3). https://studiadecultura.up.krakow.pl/issue/view/343 (dostęp: 30.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Oldschool Metal Maniac. 2021. 20 [numer monograficzny poświęcony twórczości Quorthona i Bathory].
Zobacz w Google Scholar

Oppenheimer Robert J. 2011. „I am become Death, the destroyer of worlds”. Plenilune Pictures. https://www.youtube.com/watch?v=lb13ynu3Iac (dostęp: 30.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Quorthon lyrics. www.darklyrics.com/q/quorthon.html (dostęp: 30.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Waluch Adam. 1994. „Quorthon”. Metal Hammer 5. 45.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.