Tom 15 Nr 4 (2023)
Studia de Cultura 15 (4)

Redaktorzy naukowi tomu: Jakub Kosek, Andrzej Mądro
Temat przewodni: Języki, gatunki i przestrzenie artystyczne w kulturze muzyki metalowej

Wstęp od Redaktorów Tematycznych

Jakub Kosek, Andrzej Mądro

4-5