Wstęp od Redaktorów Tematycznych
PDF

Słowa kluczowe

introduction wstęp

Jak cytować

Kosek, J., & Mądro, A. (2023). Wstęp od Redaktorów Tematycznych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(4), 4–5. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/10912

Abstrakt

Prezentowany tom kwartalnika wpisuje się tematycznie w obszar sukcesywnie rozwijanych w krajowej humanistyce studiów nad muzyką popularną. To kolejny numer czasopisma, w którym ze szczególną uwagą skupiono się na kulturze muzyki metalowej.
Warto wspomnieć, że na łamach „Studia de Cultura” były już omawiane m.in. aspekty historyczne i teoretyczno‑metodologiczne badań nad kulturą muzyki metalowej, szczególnie w optyce kulturoznawczej i literaturoznawczej (10.3/2018) oraz konteksty rytualne i medialne związane z działalnością wybranych zespołów oraz twórców metalowych (11.3/2019). Jeden z numerów o międzynarodowym charakterze skoncentrowany był z kolei na badaniach z zakresu metal music studies w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej (14.3/2022).

PDF

Bibliografia

--
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.