Tom 11 Nr 3 (2019)
Studia de Cultura 11(3)

Redaktor naukowy tomu: Jakub Kosek

Temat przewodni numeru: Kultura metalowa w przestrzeni rytualnej i medialnej